For øyeblikket er det ingen flexileasekampanje.
For priser på flexilease, se www.hertz.no